måndag 26 januari 2015

Vecka 4.

Min första vecka på praktiken.

Digitala media.
Klass 1 gymnasiet har en kurs i estetisk kommunikation på morgnarna 8-11( varje dag) och jobbar med musikvideo. De jobbar i grupper om ca 4 elever och varje grupp valde någon poplåt att göra egen musikvideo till där eleverna själva ska agera till musiken, använda sig själva och den befintliga miljön i och omkring skolan.
Läraren har redan introducerat uppgiften när jag kom och de fick kameror, stativ och även lampor.
Sen gick de iväg att filma och det gick undan. Några grupper hade filmmaterialet klart redan nästa dag .
Onsdag var det intro om filmprogrammet Adobe premiere för mac. Lite mer finurligt program, vi borde lära oss det. För mig var det i alla fall nytt. Eleverna var mycket duktiga på att använda programmet och grupperna hjälpte varandra, förutom att läraren också hjälpte mycket med redigeringen. Nu i början av vecka 5 är de klara med sina filmer.
Samma klass hade också fortsättning på individuella uppgifter med Photoshop och uppgiften var att placera sitt ansikte i en drömbild - antingen önskedröm eller mardröm. En kort repetition för mig med Photoshop snarare än undervisning, eleverna var mycket införstådda med uppgiften.

Klass 7. Teckning.
Jag tar tillfället och utmanar mig själv med klass 7 på fredag.
Vi ska teckna hus perspektiv. Det ska bli en fortsättning från förra lektionen där de tecknade lådor. Jag visar några exempel foton från gatuvyer i olika storstäder i Europa: Rom, London, Paris, Moskva, Köpenhamn. Sen ska vi rita en egen gata i enpunktsperspektiv.
Jag ritar med krita på svarta tavlan och gör ett enkelt exempel.
För många var det nytt att huskroppar kan komma fram ur linjer och att mellanrum uppstår.
Flera vill sätta fönster på sina hus, andra har knappt hunnit rita en huskropp ens. Intresset varierar.
Perspektivet varierar också. Fågel, groda eller mittemellan. Nästa gång fortsätter vi vidare så att var och än har fått sin vy. Då kan jag visa några bilder.

Klass 9.
En enkel lektion som jag experimenterar med på egen hand. Klassen har haft konsthistoria och behöver komma igång med eget bildskapande.
För att anknyta till konsthistoria skriver jag ut en rad kända konstreproduktioner ur böcker ( A3format) och klipper ut ett litet utsnitt ur varje. Varje utsnitt klistras in på ett A3 ark och eleverna ska rita vidare på motivet ur egen fantasi. De behöver inte veta vad det är för konstnär eller hur hela bilden ser ut, bara det de anser blir bra som fortsättning för att fylla hela pappret.
Nästa lektion ritar de vidare och kan även sätta färg i valfri teknik, vilket några redan har börjat med.
När de är klara får de se hela originalbilden i utskrift.
En elev har gissat rätt på konstnären till sitt utsnitt. Bra iakttagelse tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar