lördag 21 februari 2015

Fria uppgifter

I ett samtal med min handledare diskuterar vi uppgifter och vad som har blivit av dem, dvs resultat av elevernas arbeten.
Det visar sig att varje elev kan tolka sin uppgift olika eller till och med göra den till ett väldigt individuellt arbete och att slutresultatet av detta arbete kan vara så olika att det inte går att förutse
och det inbjuder till överraskningar.
Det går att även uppnå samma mål med mycket olika resultat, så länge målet inte är resultatet.
Eleverna kan komma åt skilda färdigheter i en och samma uppgift.
Läraren ger eleverna samma utgångspunkt och verktyg men sen kan de gå olika vägar och utforska fältet på egen hand.
I varje arbete spelar de egna erfarenheterna och kunskaperna en viktig roll för eleven, som har en chans att ta fram dem här i bildämnet.
Jag tänker på begreppet "tyst kunskap", som kan vara svårfångat i skolans  undervisningssituation,
det som ej med intellektet går att styra eller att hitta adekvata språkliga formuleringar till, och som ändå vittnar om både begåvning och intelligens.
Att "erövra" en uppgift och göra den till något eget är viktigt.
Hur mycket hjälp behövs det på vägen?

En viktig fråga därför dyker upp och studsar i mitt huvud : Ska eleven anpassas efter undervisningen eller undervisningen efter eleven?    ???????

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar