lördag 14 februari 2015


Keramik och skulptur.

Förutom en stor bildsal, utrustad med material till teckning och målning, konstböcker samt grafikutrustning och datorer, finns det också en verkstad på skolan där eleverna sysslar med keramik och skulptur i lera och gips.
Verkstaden är inte särskilt stor och finns i en byggnad på andra sidan skolgården, ca 30 m bort från bildsalen. Detta på grund av allt damm som uppstår och en keramikugn som måste stå brandsäkert.
Men det är ljust och trevligt och eleverna kommer gärna dit och arbetar.
Stämningen blir en annan när det inte ska springas till datorn, här måste alla följa ordningsregler att hålla rent och inte låta leran torka ut.
Det mest använda är keramik lera som går att bränna så att formerna kan brännas i en ugn.
Gränser mellan vad som är konst och vad som är hantverk är flytande, dock kallas ämnet för hantverk eftersom man jobbar med form och använder sina händer.
På gymnasienivå har eleverna individuella uppgifter. En form av hönsnät och gips eller ett mimetiskt avbildat huvud i lera som ska brännas. Det viktiga är att de kan genomföra sina projekt från början till slut.
I 9:an arbetar de i grupp och gör mer styrda uppgifter tex bruksföremål eller figurer osv.
Ändå måste inte alla göra samma sak, det är tekniken som är viktigast och hur vi löser olika problem med formen. Föremålen kan engoberas eller glaseras efter önskemål och läraren hjälper till med det.
Vad som senast kom ut ur brännugnen var 9:ornas alster:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar