söndag 8 februari 2015

vecka 6


En vandring genom samtidskonsten på morgnarna med gymnasieklass3, estetprogrammet.
Vi kollar på installation och performance, mest via länkar.
Foton och film rullas fram och skapar frågor och diskussioner.
Kanhända att detta var en rejält radikal kall dusch, men resulterade i engagerade frågor.
Vi tog upp begrepp som eskapism, readymades, förhöjd perception och normkritik.
Vi diskuterade skillnader mellan konstprojekt och kriminella handlingar och störande aktiviteter.
Frågan om hur mycket en konstnär ska kunna lämna ut sig själv i det offentliga rummet, om det privata och det som ska bli konst och om det finns några gränser. Eleverna sökte svar på var gränsen går, denna fråga var inte lätt att svara på och jag har under dessa 3 dubbeltimmar begränsat mitt urval till en liten glimt av ett brett fält.
På tavlan fanns spår efter denna vandring i form av namn och termer att förklara. De satt kvar hela veckan innan jag slutligen delade ut stenciler innan min handledare introducerade en uppgift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar