lördag 14 februari 2015

Vecka 7
Morgnarna med klass 3, gy estet : Uppgiften som introducerades förra fredagen börjar ta fart.
Varje elev skulle göra en låda.


 
 Delarna har läraren skurit ut i plywood och pappskiva, alla har bestämda mått.
På fredag förra veckan började eleverna montera sina lådor. De fick jobba 2 och 2 och för att variera fick tjejerna också borra, det gick mycket bra.
Hela vecka 7 pysslade de med sina lådor. De kläddes i papper, tyg, utklipp, det monterades skivor av både pappkartong och plywood i dem.
Varje låda ska bli en liten installation som kan berätta något om dem själva och vad de har varit med om.
Vi lyfter särskilt fram begreppet "förhöjd perception" och " betydelsebärande element".
Vad ska ingå i min berättelse?
Det kan jobbas spontant utan att i förväg veta vad som växer fram eller också noga planera genom att göra skisser och sen följa sin plan.
Vilken metod är bäst är individuellt.
Även jag fick en låda tilldelad, fast jag vet ej om jag hinner bli färdig i tid, det kom mycket annat emellan och så vill jag ännu inte visa för eleverna i årskurs 3 vad jag ville sätta i den.
"Hemligt" ? Hmm.... känsligt?  Framför allt inte lika viktigt, det är elevernas arbeten som är i fokus, mina egna kan utgöra ett extra bidrag mest som exempel.
Jag går runt och tar bilder under arbetet.
 
 
   
                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

 
Tekniker som eleverna använde mest: målning och utklippta målade element,fotoutklipp, klippa ur kartong, limma på tyg, göra mosaik av spegelbitar, tapetsera med papper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar